מ

מל
<
ע
<
מ
ל
Cloth Hanger
ל
<

ע
מ

ב
ק

י
ח

https://cdn.globalso.com/hzyongrun/229-800x796.jpg


ז